Sv. Donat

  • donat

Crkva sv. Donata – najpoznatiji zadarski spomenik, 9.st. Predromanika
Najpoznatija zadarska crkva monumentalna je predromanička građevina kružne osnove.

Predstavlja tip tzv. dvorske crkve, ali se izdvaja svojom originalnošću i nema direktnog uzora (kao uzor navodi se Palatinska kapela u Aachenu).

Isprva posvećena sv. Trojstvu, današnje ime nosi od 15. st. po zadarskom biskupu Donatu, koji ju je po predaji i dao sagraditi.

Posebna zanimljivost su i njeni ogoljeni temelji, tako da je jasno vidljiv ugrađeni antički materijal – ulomci stupova, arhitrava, natpisa, žrtvenika, a u unutrašnjosti i originalni stupovi i ploče rimskog foruma na kojem je crkva direktno podignuta.
Danas je izvan sakralne funkcije, a zbog izvanrednih akustičkih karakteristika udomljuje brojne glazbene priredbe, među kojima i međunarodni festival “Glazbene večeri u sv. Donatu”.

Pošalji prijatelju

Captcha verifikacija
captcha image

Pošalji upit

Captcha verifikacija
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

Captcha verifikacija
captcha image

Copyright © Media ZD, Spring Media 2013. All rights reserved.